Działalność w 2016 r.

Klub Seniora działa od siedmiu lat, odpowiadając na potrzeby 42 osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów. Klubowicze spotkają się cyklicznie w różnych pomieszczeniach dostępnych dla tut. ośrodka, Klub nie … Czytaj dalej Działalność w 2016 r.