Działalność w 2015 r.

Klub Seniora działa od sześciu lat odpowiadając na potrzeby ludzi starszych, częściowo izolowanych społecznie, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnych … Czytaj dalej Działalność w 2015 r.