Działalność w 2011 r.

Od sierpnia 2011r. do grudnia 2011r. odbywały się cykliczne spotkania w „Klubie Seniora”. Przedsięwzięcie było sfinansowane ze środków własnych gminy Więcbork. Jako główny cel wyznaczyliśmy: Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych oraz przełamanie stereotypów dotyczących ludzi starych. Do celów szczegółowych zaliczyliśmy: zapobieganie osamotnieniu, alternatywa spędzania czasu wolnego, polepszenie sprawności intelektualnej oraz manualnej i ruchowej Seniorów, wzbogacanie kulturalne. … Czytaj dalej Działalność w 2011 r.