Działalność w 2009 i 2010 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. realizował projekt konkursowy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, pn. „W 80 dni dookoła aktywności – Klub Seniora w gminie Więcbork”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach … Czytaj dalej Działalność w 2009 i 2010 r.