VIII edycja 2016 rok

1. Tytuł przedsięwzięcia: „Gotowe do działania” 2. Okres trwania: VI-XI (6 miesięcy); 3. Liczba uczestników: 12 bezrobotnych kobiet; 4. Realizowane formy wsparcia: a) reintegracja społeczna: – spotkanie z doradcą zawodowym w formie grupowej i indywidualnej; – spotkanie edukacyjne o tematyce zdrowego odżywiania; – spotkanie edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej; – warsztat kulinarny; – … Czytaj dalej VIII edycja 2016 rok