V edycja 2012 rok

1. Tytuł przedsięwzięcia: „Przełamać bariery” 2. Okres trwania: X-XII (2 miesiące) 3. Liczba uczestników: 10 niepełnosprawnych kobiet, nieaktywnych zawodowo; 4. Realizowane formy wsparcia: a) reintegracja społeczna: -Trening umiejętności interpersonalnych, pt. „Przełamać bariery” (pedagog); -Warsztaty, pt. ,,Stwórzmy dzieło wspólnymi rękoma” (warsztat rękodzieła, warsztat kulinarny); -Warsztat, pt. ,, Kobieta zawsze piękna”( kosmetyczka); -Warsztat fotograficzny, pt. ,, Wiele … Czytaj dalej V edycja 2012 rok