Projekty w 2017 r.

KLUB SENIORA Klub Seniora działa od ośmiu lat, odpowiadając na potrzeby 42 osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego. Cel Klubu: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 42 seniorów. Główne działania: zorganizowanie 90 dni aktywnych zajęć grupowych dla seniorów, z czego: … Czytaj dalej Projekty w 2017 r.