Projekty w 2014 r.

PROJEKT SYSTEMOWY ,,INTERAKTYWNI’’ W 2014 roku MGOPS Więcbork kontynuował realizację projektu pn. „interAKTYWNI” zgodnie z Umową ramową projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym było zdobycie i podniesienie kompetencji psychospołecznych i zawodowych przez co najmniej 62 mieszkańców gminy Więcbork, czego skutkiem będzie zwiększenie szans na … Czytaj dalej Projekty w 2014 r.