Projekty w 2013 r.

PROJEKT SYSTEMOWY ,,INTERAKTYWNI’’ W 2013 roku MGOPS Więcbork kontynuował realizację projektu pn. „interAKTYWNI” zgodnie z Umową ramową Projektu systemowego „interAKTYWNI”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2013 roku w projekcie wzięło udział 51 osób korzystających z pomocy społecznej, pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub … Czytaj dalej Projekty w 2013 r.