Projekty w 2012 r.

PROJEKT SYSTEMOWY ,,INTERAKTYWNI’’ W 2012 r. MGOPS w Więcborku po raz piąty otrzymał dotację i przystąpił do realizacji projektu pn. „interAKTYWNI”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. W 2012 roku projekt skierowany był do 46 osób – mieszkańców gminy Więcbork, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują … Czytaj dalej Projekty w 2012 r.