Projekty w 2011 r.

PROJEKT SYSTEMOWY „INTERAKTYWNI” W 2011 r. MGOPS w Więcborku po raz czwarty otrzymał dotację i przystąpił do realizacji projektu pn. „interAKTYWNI”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe na realizację projektu pozyskane zostały z dotacji otrzymanej w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Ogólna wartość … Czytaj dalej Projekty w 2011 r.