Projekty w 2010 r.

W 2010 r. MGOPS w Więcborku po raz trzeci otrzymał dotację i przystąpił do realizacji projektu pn. „interAKTYWNI”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Środki finansowe na realizację projektu pozyskane zostały z dotacji otrzymanej w ramach realizacji projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który … Czytaj dalej Projekty w 2010 r.