Projekty w 2008 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w 2008 roku realizował projekt systemowy pn. „interAKTYWNI – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Więcbork”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był skierowany do osób, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotne o … Czytaj dalej Projekty w 2008 r.