I edycja 2007 rok

1. Tytuł przedsięwzięcia: „Klub Integracji Społecznej w Więcborku czyli bądźmy Kreatywni i Samodzielni” 2. Cel główny: ograniczenie wykluczenia społecznego samotnych rodziców wychowujących dzieci, poprzez poprawienie wydolności wychowawczej. 3. Okres trwania: VI – XII (7 miesięcy) 4. Liczba uczestników: 16 osób (bezrobotne kobiety) 5. realizowane formy wsparcia: a. wsparcie indywidualne: – Diagnoza osobowościowa uczestników (pracownik socjalny); … Czytaj dalej I edycja 2007 rok