III edycja 2010 rok

1. Tytuł przedsięwzięcia: „Cudownego rodzica MAM” 2. Okres trwania: X-XII 2010 (3 miesiące); 3. Liczba uczestników: 20 osób (tj. 8 osób samotnie wychowujących dzieci (matki) + 12 dzieci; 8 osób – grupa wsparcia); 4. Realizowane formy wsparcia: a. reintegracja społeczna: – Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców „MAMY czas” (pedagog); – Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w … Czytaj dalej III edycja 2010 rok